Adatvédemi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a www.retrozenek.hu  (Üzemelteto) által üzemeltetett, a www.retrozenek.hu domén néven és aldoménjein elérheto weboldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az üzemelteto biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérheto a szolgáltatás nyitóoldalán.

1. Adatkezelo személye

A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az üzemelteto az adatkezelo, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az üzemelteto által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemelteto és annak munkavállalói ismerhetik meg. A szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az üzemelteto szerverein kerülnek tárolásra.

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

2.1 Regisztráció és azzal összefüggo adatkezelés

A szolgáltatás használata bizonyos körben (azonban nem teljes köruen) regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a szolgáltatáson elérheto szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az üzemelteto egyértelmuen jelzi a kötelezoen és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezoen megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszeru nyújtásához és használatához. A kötelezoen megadandó adatok elsosorban az alábbiak:

(i)felhasználónév,

(ii)jelszó és

(iii)e-mail cím.

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett elozetes hozzájárulása.

Az üzemelteto a szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minosülo adatokat a jelen nyilatkozat 2.2 pontjában írtak szerint.

A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének idotartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely idoszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a 7.1 pontban meghatározottak szerint a felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

2.2 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a szolgáltatás megfelelo muködtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minosülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az üzemelteto szerverén. A felhasználók IP címeit az üzemelteto semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

2.3 Cookie-k és web beacon-ök elhelyezése, célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az üzemelteto kisméretu, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetohöz került adatokat az Üzemelteto nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határido végével automatikusan törlodnek.

A felhasználónak böngészojében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetoségei vannak:

(i) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemelteto cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,

(ii) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendo, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem muködnek megfeleloen, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

Az üzemelteto által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból az üzemelteto weboldalába harmadik személytol származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetoek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt clickstream data-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetoek a látogatási szokások, amely a honlap minoségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A ketto között az a fo különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetosége, hogy a web bugok letöltését - a cookie-kkal ellentétben - letiltsa böngészojében.

3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az üzemelteto által végzett adatkezelések célja:

  • a szolgáltatás hatékony nyújtása
  • a regisztrált felhasználók azonosítása,
  • a szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
  • muködési problémák elhárítása,
  • közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az üzemelteto kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történo hozzájárulás alapján, annak idotartama alatt, illetoleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az üzemelteto kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az üzemelteto kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

(i) A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférheto. A regisztrált felhasználók szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minosülo következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát személyes azonosítását lehetové teszi. A felhasználók továbbá elérhetové tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon.

Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minosül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemelteto nem tudja megakadályozni.

(ii) A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsérto tevékenységekkel kapcsolatban az üzemelteto jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

(iii) A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az üzemelteto adott esetben szerzodéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben elofordulhat, hogy az ilyen szerzodéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerzodéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

Ezen szerzodéses partnerek az önkéntesség elvének megfeleloen csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyujthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfeleloen.

(iv) Az Üzemelteto együttmuködik a nyomozati jogkörrel rendelkezo szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fuzodo jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

5. Adatbiztonság

Bár az üzemelteto az iparági standardoknak megfelelo biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védo jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

A felhasználókat kizárólagos felelosség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggo valamennyi tevékenységért. Ebbol kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a szolgáltatás keretében az üzemelteto által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetoségét.

6. Google

6.1 Google Adsense

Az oldalon az Adsense hirdetési rendszer keretében reklámokat jelenítünk meg. A rendszer adatokat gyujt a hirdetésre kattintó felhasználókról azért, hogy ne zavaró, hanem az oldal tartalmához kapcsolódó reklámok jelenjenek meg. Ezen adatok körérol, illetve felhasználási módjáról kérem olvassa el a Google Adatvédelmi irányelveit.

  • A Google, mint külso szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére ezen a webhelyén.
  • A Google által használt DART cookie lehetové teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg.
  • A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.

6.2 Google Analytics

Jelen weboldal a Google, Inc. (Google) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika sütiket (cookies), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történo használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekrol szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetoi részére történo összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elo, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévo egyéb adatokkal. Böngészoje megfelelo beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

7. Záró rendelkezések

7.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Felvilágosítás

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezelésérol, felhasználásáról tájékoztatást kérni e-mail -ben.

Adatmódosítás, adattörlés

A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetoségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történo bejelentkezés útján érhetnek el.

A regisztrált felhasználó írásban, e-mail -ben elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését.

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az üzemelteto megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság elott érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelo kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

7.2 Felelosség

Az üzemelteto a felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetové- vagy közzétett és küldött információkért mindennemu felelosségét kizárja.

Amennyiben az üzemelteto tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérto módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférheto vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sérto módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a szolgáltatás használata során kárt okozott, az üzemelteto megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetoleg a jogi úton történo felelosségre vonás érdekében.

7.3 Módosítás

Az üzemelteto fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az üzemelteto a módosított nyilatkozatot elérhetové teszi a szolgáltatás nyitóoldalán.

 

2009. március 12.

www.retrozenek.hu

Forrás: http://innen.hu